Uudised

TARK’i võit Riigikohtus tõi kaasa seadusemuudatuse

2018

Riigikohus jättis oma sisulise otsusega rahuldamata Tööinspektsiooni kaebuse, millest nähtuvalt oli inspektsioon trahvinud Transiidikeskuse AS-i juhatuse liikmeid seoses väidetava ametiühingu esindaja takistamisega. Advokaadibüroo TARK viis asja kohtusse, vaidlustades kaebuse näol ametkonna otsuse ja saavutas täieliku võidu nii maakohtus kui ka Riigikohtus.

Riigikohus nõustus kaitsja põhjendustega, mille kohaselt polnud võimalik klienti karistada esitatud etteheite alusel ametiühingute seaduse järgi. Pooltevaheline vaidlus käis ümber ametiühingute seaduse paragrahvi 262, mille tõlgendamisel leidis kohtus kinnitust, et selles sätestatud süüteokoosseisu subjekti kirjeldav termin „tööandja“ pole määratlemata õigusmõiste, mida saaks vabalt sisustada. Riigikohus nõustus TARK’i põhjendustega, sedastades, et kuigi töölepingu seadus lubab tööandjaks olla nii juriidilisel kui füüsilisel isikul, on „tööandja“ puhul ametiühingute seaduse tähenduses tegemist erinevate õigussubjektidega, keda samastada ei saa ega tohi. Seetõttu polnud lubatav ka TARK’i kliente kui füüsilisi isikuid (ettevõtte juhatuse liikmeid) trahvida. Etteheidetud väärtegu ei leidnud tõendamist.

Pretsedenti loov lahend Riigikohtult tõi kaasa riigi kiire sekkumise ning muudatuste tegemise ametiühingute seadusesse.

Viide Riigikohtu lahendile:
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=4-17-3766/25

Viited meedias:
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/03/07/tooinspektsioonil-transiidikeskuse-trahvimine-ei-onnestunud
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/tooinspektsioon-kaotas-vaidluse-transiidikeskuse-juhtide-vastu-sekeldused-usaldusisiku-umber-jatkuvad?id=81359457

Klienti esindas kohtumenetluses partner Tauno Tark.