Info

Advokaadibüroo TARK osutab õigusteenust kõikides valdkondades, olles enam spetsialiseerunud äriõigusele, 
ühinemistele ja omandamistele, konkurentsiõigusele, pangandus- ja finantsõigusele, energia ja infrastruktuuri
projektidele, samuti kohtuvaidlustele nii tsiiviilasjades kui ka majandusalastes kriminaalasjades.
 

Advokaadibüroo TARK on äriõigust praktiseeriv advokaadibüroo Eestis,
kes osutab õigusteenust Baltikumis koos oma partneritega
Lätis – Skrastiņš & Dzenis ja Leedus – Motieka & Audzevičius.

JUHENDID:

Advokaadibüroo õigusteenuse osutamise üldtingimused leiad SIIT.

Juhendi advokaadi kinnitamistoimingute tegemiseks leiad SIIT.

Klientide materjalide hoidmise juhendi leiad SIIT.
Lisa 1 (Kliendi materjalide hoidmise juhend) leiad SIIT.

Kliendi vara hoidmise juhendi leiad SIIT.

Advokaadi ja advokaadiühingu reklaami juhendi leiad SIIT.

Rahapesu protseduurireeglid leiad SIIT.
Rahapesu teate juhendi leiad SIIT.