Uudised

TARK saavutas kliendi õigeksmõistmise kõigis kohtuastmeis

2018

Prokuratuur esitas äriühingu endisele juhatuse liikmele süüdistuse sularaha omastamise osas suures ulatuses. Väidetavalt oli juhatuse liige oma ametisuhte lõppedes jätnud ettevõttele tagastamata suure summa rahalisi vahendeid, mis äriühingu ja süüdistaja sõnutsi olid aastaid isiku valduses.

Kaasuse vastuvõtmisel 2016. aastal tekkis TARKi kaitsemeeskonnal üsna kiiresti veendumus, et tegemist ei ole põhjendatud süüdistusega. Meie klient ja ettevõtte suuromanikust juht olid süüdistusele eelnevalt sattunud sügavatesse erimeelsustesse, mille käigus esitati kliendile ka alusetu rahaline nõue. Prokuratuuri ja firma etteheidetele vastupidiselt polnud klient aga rahalisi kassavahendeid enda valduses hoidnud ega kuritegu toime pannud.

TARK suutis kõikides kohtuastmetes tõendada oma kliendi süütust. Harju Maakohus ja Tallinna Ringkonnakohus mõistis juhatuse liikme täielikult õigeks ja nõudis välja ka kõik menetluskulud.

TARK’i kaitsemeeskonda kuulusid partnerid Aare Tark ja Tauno Tark.