TARK esindas klienti autoriõiguste alases vaidluses

Mitte kõik vaidlused ei pea jõudma kohtusse: kohtumenetluse eelses vaidluses saavutas TARK soodsa tulemuse kliendile, kellele heideti ette autoriõiguste olulist rikkumist ning nõuti väidetava kahju hüvitamist.

Advokaadibüroo TARK esindusel vaidles ettevõte alusetutele süüdistustele vastu ning põhjendas, miks on esitatud nõue täielikult põhjendamatu. Nii saavutati kliendi jaoks parim tulemus kliendile ilma kohtuuksi kulutamata.

TARKi meeskonda kuulusid partner Tauno Tark ja advokaat Taavi Kõiv