Uudised

The LEGAL 500 tunnustas taas väga kõrgelt Advokaadibürood TARK

2019

Rahvusvaheline väljaanne „The Legal 500“ avalikustas 2019. aasta õigusturgude hinnangud. „The Legal 500“ tunnustas advokaadibürood TARK kõigis üheksas Eestis hinnatud kategoorias.

„The Legal 500“ on 32 aasta vältelt koostanud regulaarseid analüüse õigusteenuste pakkujate
kvaliteedi hindamiseks rohkem kui saja viiekümnes õigusruumis üle maailma. Väljaande poolt
advokaadibüroode pingerea koostamise aluseks on mh pikaajalise juriidilise turu kogemusi ja
teadmisi omavate sõltumatute ekspertide uuringud ja tagasiside 300 000 kliendilt kogu maailmas.
Eesti osas teostab „The Legal 500“ kokkuvõtteid üheksas erinevas õigusvaldkonnas.

Advokaadibüroo TARK hinnati teise koha vääriliselt kuues valdkonnas – äriõiguse ja M&A, tööõiguse, Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse valdkonnas, kinnisvara- ja ehitusõiguse, laevanduse ja transpordiõiguse ning pangandus- ja finantsõiguse valdkonnas.

Äriõiguse ning M&A valdkonna advokaatidest tunnustati Eestis juhtivateks advokaadibüroo TARK partnerid Marit Savi ja Hannes Küün.

Tanel Küün pälvis tunnustuse „uue generatsiooni advokaat“ nii pangandus- ja finantsõiguse kui ka kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonnas. Esile tõsteti nendes valdkondades ka partnerid Allar Aru ja Hannes Küün.

Kohtuvaidluse valdkonnas saavutasime kolmanda koha. Kõrgelt tunnustati Tauno Tarka, kes nimetati selles valdkonnas „uue generatsiooni advokaadiks“. Kohtuvaidluste osas nimetati ära ka partnerid Aare Tark ja Allar Aru.

Intellektuaalomandi, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas märgiti ära meie partnerid Marit Savi ja Hannes Küün.

Pangandus- ja finantsõiguse valdkonnas tunnustati partnereid Allar Aru ja Hannes Küüni.

Laevanduse ja transpordiõiguse valdkonnas toodi välja partnerid Marit Savi ja partner Tanel Küün.

Tööõiguse valdkonnas leidis ära märkimist partner Hannes Küün.

Euroopa Liidu õiguse ja konkurentsiõiguse valdkonnas tõsteti esile partner Tanel Tark.

Advokaadibüroo TARK advokaadid on olnud nomineeritud väljaandes „The Legal 500“ üle 20 aasta.