Solaris CNG buss

Advokaadibüroo TARK esindas edukalt Euroopa juhtivat bussitootjat gaasibusside riigihankes

Advokaadibüroo TARK esindas edukalt Euroopa juhtivat bussitootjat Solaris Bus & Coach S.A.-d (Solaris) Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) gaasibusside riigihankes, mis on läbi Tallinna ajaloo suurim bussihange.

TLT tunnistas käesoleva aasta augusti lõpus 100 surugaasil töötava linnaliini bussi hankes edukaks pakkujaks Solarise, kuid hanke tulemuse vaidlustas konkureeriv Scania, kelle pakkumine tunnistati hanketingimustele mittevastavaks.

„Kui mängus on suured summad maksumaksja raha, on eriti oluline, et ostja saaks ka tegelikult parima pakkumise,“ rõhutas Solarist esindanud meeskonda kuulunud advokaat Tauno Tark. „Maksumaksja võidab, kui konkurents on terav, aga konkurents peab olema aus ja pakkumised tehtud võrdsetel alustel. Vaid nii saab ostja valida tegelikult maksumaksja jaoks parima pakkumise.“

Scania esitatud pakkumus tunnistati riigihanke tingimustele mittevastavaks muuhulgas põhjusel, et pakkujad pidid busside soetusmaksumusele lisaks välja tooma ka kõik busside kasutamise ning garantiist välja jäävate hooldustööde ja varuosade/materjalide kulude maksumuse 10 aasta jooksul, kuid Scania pakkumus ei kirjeldanud kulusid nõutud mahus. Scania sellega ei nõustunud ning vaidlustas TLT vastavad otsused.

„Pärast menetlemist vaidlustuskomisjonis, kahes kohtuastmes ja riigikohtu loakogus selgus, et hankija oli algusest peale teinud kõik õigesti, ainult säästlike ja keskkonnasõbralike busside ostmine tallinlastele oli ligi pool aastat veninud,“ rõhutas Solarist esindanud advokaat Rahel Behrsin. „Nüüdseks on meie klient jõudnud Tallinna Linnatranspordi AS-iga lepingu ettevalmistamiseni ja loodab esimesed sada gaasibussi kiirelt tallinlaste kasutusse tuua.“

Vaidlusi peeti nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtute esimeses ja teises astmes. Riigikohus keeldus 26. novembril Scania kaebust menetlusse võtmast, mistõttu jõustus samal kuupäeval positiivne Tallinna Ringkonnakohtu otsus ja TLT gaasibusside riigihanke võitis Solaris. Ringkonnakohus nõustus Solarise ja TLT-ga, et Scania pakkumus ei vastanud garantii perioodi ja tingimuste osas riigihanke alusdokumentidele, mistõttu tunnistas TLT Scania pakkumuse õiguspäraselt mittevastavaks. Seetõttu ei pidanud ringkonnakohus enam vajalikuks lahendada küsimust, kuidas tuli pakkujatel mõista riigihanke alusdokumentides küsitud hooldustööde ja varuosade/materjalide temaatikat ning kas Scania pakkumus oli selles osas vastav.

Eduka vaidluse tulemusena tegelevad Solaris ja TLT täna hankelepingu sõlmimise ettevalmistamisega ning eeldatavalt võib Solarise mugavaid ja keskkonnasäästlikke gaasibusse näha Tallinna linnaliikluses 2020. aasta sügisel.