Petiselt saab välja nõuda ka kindlustuse omavastutuse

Kuigi suuremate kahjude vastu on ettevõtted enamasti kindlustatud, kujutab ka kindlustuse omavastutus sageli arvestatavat kulu. Rahvusvahelise pettuse ohvrit esindades saavutas advokaadibüroo TARK kliendile ka omavastutuse väljamõistmise kurjategijailt.

Mahukas kriminaalasjas olid kohtu ees aastate jooksul arvukalt kelmusi ja muid varavastaseid kuritegusid sooritanud sulid. Advokaadibüroo TARK kliendilt varastasid nad rendiauto, mille “realiseerisid” välismaal.

“Kalli auto varguse puhul on ainuüksi omavastutus juba tuhandeid eurosid, mis tähendab mitme töötaja kuist palgafondi,” rõhutas advokaadibüroo TARK meeskonda juhtinud partner Tauno Tark. “Kohtumenetlus kestis mitu aastat, ning kuigi konkreetselt varguse toime pannud kurjategija üritas väita, et täitis vaid käsku ega saanud aru, mida ta tegi, saavutasime vargalt kahju täieliku väljamõistmise. See tähendab ka kindlustuse omavastutuse hüvitamist.”

Targa kinnitusel peaks kuriteo ohver arvestama, et lihtsalt kurjategija tabamine ja kriminaalasjas kohtu alla andmine ei pruugi veel tähendada kahju hüvitamist. “Sageli tuleb selleks, et kogu kahju hüvitada, esitada kriminaalmenetluses eraldi nõue,” märkis Tark.