Uudised

The LEGAL 500 tunnustas järjekordselt väga kõrgelt Advokaadibürood TARK

2018

Rahvusvaheline sõltumatu ja väga mainekas väljaanne „The Legal 500“ avalikustas 2018. aasta õigusturgude hinnangud. „The Legal 500“ tunnustas advokaadibürood TARK kõigis üheksas hinnatud kategoorias, andes kõrgeima, Tier 1, tunnustuse meie tööle maksuõiguse valdkonnas. Eraldi tõsteti esile meie büroo seitset vandeadvokaati: Aare Tark, Marit Savi, Hannes Küün, Tanel Tark, Allar Aru, Tauno Tark ja Tanel Küün.

„The Legal 500“ on 28 aasta vältelt koostanud regulaarseid analüüse õigusteenuste pakkujate kvaliteedi hindamiseks rohkem kui sajas õigusruumis üle maailma. Väljaande poolt advokaadibüroode pingerea koostamise aluseks on mh pikaajalise juriidilise turu kogemusi ja teadmisi omavate sõltumatute ekspertide uuringud ja tagasiside 300 000 kliendilt kogu maailmas. Eesti osas teostab „The Legal 500“ kokkuvõtteid üheksas erinevas õigusvaldkonnas.

Advokaadibüroo TARK pälvis kõrgeima tunnustuse maksuvaldkonnas, mida juhivad partner Allar Aru ja partner Hannes Küün, kes nimetati ka maksuõiguse uue generatsiooni advokaadiks.

Kohtuvaidluse advokaatidest pälvisid kõrge tunnustuse juhtivpartner Aare Tark ja partnerid Allar Aru
ning Tauno Tark, sealhulgas tunnustati Aare Tark valdkonna juhtivaks advokaadiks Eestis ning Tauno Tark uue generatsiooni advokaadiks.

Kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonnas tõsteti esile partnerid Allar Aru ja Tanel Küün. Tanel Küünile omistati kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkondades ka uue generatsiooni advokaadi tunnustus.

Laevanduse ja transpordiõiguse valdkonnas toodi välja juhtivpartner Aare Tark ja partner Tanel Küün.

Intellektuaalomandi, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas tunnustati partner Tanel Tarka.

Tööõiguse valdkonnas leidsid äramärkimist partnerid Hannes Küün, Tanel Tark ja Tauno Tark.

Euroopa Liidu õiguse ja konkurentsiõiguse valdkonnas tunnustati partnereid Tanel Tarka ja Tauno Tarka.

Pangandus- ja finantsõiguse valdkonnas tunnustati partnereid Allar Aru ja Tanel Küüni, keda nimetati selles valdkonnas ka uue generatsiooni advokaadiks.

Advokaadibüroo TARK advokaadid on olnud nomineeritud väljaandes „The Legal 500“ üle 20 aasta.