Uudised

TARK esindas klienti edukalt kohtuvaidluses kinnisasja üürilepingu kehtivuse ja kasutusõiguse üle.

2018

TARK esindas klienti edukalt kohtuvaidluses kinnisasja üürilepingu kehtivuse ja kasutusõiguse üle. Tegemist on järjekordse näitega olukorrast, kus pahaaimamatu investor ostab kinnistu, ning kinnisasjal seni elanud isik keeldub valdust erinevatel ettekäänetel vabastamast. Kolm kohtuastet läbinud kohtuasjas rahuldati TARKi nõue täielikult, kohustades ebaseaduslikult kinnistul viibinud isikut koheselt vabastama vaidlusalune objekt.

Klienti esindasid kohtus TARK partnerid Tauno Tark ja Hannes Küün.