Uudised

TARK nõustas Ühinenud Farmid gruppi põllu- ja metsamaade müügil

2017

TARK nõustas Ühinenud Farmid gruppi (omanikeks Austria erainvestorid) sadade hektarite põllu- ja metsamaade ning põllumajandusmasinate müügil samuti Austria omanikeringiga ostjale. Nõustasime klienti nii tehingu struktuuri väljatöötamisel, tehingudokumentide koostamisel, läbirääkimistel kui ka tehingu closingul. Meeskonda kuulusid partner Marit Savi ja vandeadvokaat Tanel Küün.