Uudised

The LEGAL 500 tunnustas järjekordselt kõrgelt Advokaadibürood TARK

2017

Rahvusvaheline sõltumatu ja väga mainekas väljaanne „The Legal 500“ avalikustas 2017. aasta õigusturgude hinnangud. „The Legal 500“ tunnustas advokaadibürood TARK kõigis üheksas hinnatud kategoorias, andes kõrgeima, Tier 1, tunnustuse meie tööle maksuõiguse valdkonnas. Eraldi tõsteti esile meie büroo kaheksat vandeadvokaati: Aare Tark, Marit Savi, Hannes Küün, Tanel Tark, Allar Aru, Lada Riisna, Tauno Tark ja Tanel Küün.

„The Legal 500“ on 28 aasta vältelt koostanud regulaarseid analüüse õigusteenuste pakkujate kvaliteedi hindamiseks rohkem kui sajas õigusruumis üle maailma. Väljaande poolt advokaadibüroode pingerea koostamise aluseks on mh pikaajalise juriidilise turu kogemusi ja teadmisi omavate sõltumatute ekspertide uuringud ja tagasiside 300 000 kliendilt kogu maailmas. Eesti osas teostab „The Legal 500“ kokkuvõtteid üheksas erinevas õigusvaldkonnas.

Advokaadibüroo TARK pälvis kõrgeima tunnustuse maksuvaldkonnas, mida juhivad partner Allar Aru ja partner Hannes Küün, kes nimetati ka maksuõiguse uue generatsiooni advokaadiks.

Kohtuvaidluse advokaatidest pälvisid kõrge tunnustuse juhtivpartner Aare Tark, partner Allar Aru ja vandeadvokaat Tauno Tark, seal hulgas tunnustati Aare Tark valdkonna juhtivaks advokaadiks Eestis ning Tauno Tark uue generatsiooni advokaadiks.

Äriõiguse ning M&A advokaatidest hinnati kõrgelt partnereid Marit Savi ja Hannes Küüni ning vandeadvokaat Tanel Küüni.

Kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonnas tõsteti esile partnerid Tanel Tark ja Allar Aru ning vandeadvokaat Tanel Küün. Tanel Küünile omistati kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonnas ka uue generatsiooni advokaadi tunnustus.

Laevanduse ja transpordiõiguse valdkonnas toodi välja juhtivpartner Aare Tark, partner Allar Aru ja vandeadvokaat Tanel Küün.

Intellektuaalomandi, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas tunnustati partnereid Marit Savi ja Hannes Küüni ning vandeadvokaat Tanel Küüni.

Tööõiguse valdkonnas leidsid äramärkimist partner Hannes Küün ja vandeadvokaadid Tauno Tark ja Tanel Küün.

Euroopa Liidu õiguse ja konkurentsiõiguse valdkonnas tunnustati partner Tanel Tarka ja vandeadvokaat Tauno Tarka.

Pangandus- ja finantsõiguse valdkonnas tunnustati partner Lada Riisnat ja vandeadvokaat Tanel Küüni, keda nimetati selles valdkonnas ka uue generatsiooni advokaadiks.

Advokaadibüroo TARK advokaadid on olnud nomineeritud väljaandes „The Legal 500“ üle 20 aasta.