Uudised

TARK sai Baltikumi advokaadibüroode võrdlusuuringus kõrgeima hinnangu

2015

TNS SIFO Prospera uuring: TARK sai Baltikumi advokaadibüroode võrdlusuuringus kõrgeima hinnangu.
TARK sai TNS SIFO Prospera poolt hiljuti Balti riikides läbi viidud sõltumatus advokaadibüroode võrdlusuuringus üldarvestuses (overall performance) parima tulemuse. Uuring viidi Balti riikides läbi esmakordselt. Selle käigus küsitleti 265 äriühingut ja asutust Eestis, Lätis ja Leedus, esitades küsimusi kõigi juhtivate ja ka paljude teiste advokaadibüroode kohta.
TNS SIFO Prospera viib advokaadibüroode tarbeks läbi kõige ulatuslikumaid kliendiuuringuid Põhjamaades juba palju aastaid ning neid peetakse kõige tõsiseltvõetavamateks advokaadibüroode klientide rahulolu uuringuteks. 2015. aasta märtsist aprillini viidi uuring esmakordselt läbi Baltimaades.

TARK GRUNTE SUTKIENE sai kõigi Balti riikide peale kokku parima tulemuse ning saavutas üksikute riikide arvestuses Eestis ja Leedus esikoha. Tark Grunte Sutkiene Läti büroo hinnati uuringus teise koha vääriliseks.
TARK GRUNTE SUTKIENE sai üldarvestuses kõrgeima hinnangu enamiku hindamiskriteeriumite alusel. Vastajate sõnutsi on TARK eriti tugevad küljed „kvaliteet üle kogu Baltikumi, „advokaatide oskused“, „äriline mõtlemine“, „projektimeeskonna kokkupanek“, „isiklikud kontaktid“, „pädevus rahvusvahelistes projektides“, „konkurentsivõimelised hinnad“ ning „ausus ja eetilisus“. Samuti peetakse TARK tugevusteks „suurprojekte“, „nõustamisoskust“, „kliendi mõistmist“, „strateegiliseks partneriks olemist“, „kättesaadavust ja teenindust“ ning „projektijuhtimist“.

„Me oleme tänulikud, et meie kliendid on leidnud aega, et anda tagasisidet selle ja teiste uuringute käigus. Et saaksime tõhusalt kaasa aidata oma klientide äritegevuse edendamisele, on oluline, et meie lähenemine ja teenused põhineksid põhjalikul arusaamisel sellest, millised on kliendi vajadused,“ – ütles Ivars Grunte, TARK GRUNTE SUTKIENE Baltikumi ülese juhatuse esimees ja Läti büroo juhtivpartner.

„Meie eesmärgiks on alati olnud klientide jaoks väärtuse loomine, aidates neil ellu viia nende ärilisi ambitsioone, mitte üksnes nende nõustamine õigusküsimustes. Me oleme uhked selle uuringu tulemuste üle, mis peegeldavad just neid meie peamisi tugevaid külgi, mis võimaldavad meil seda eesmärki täita,“ sõnas Eugenija Sutkiené, TARK GRUNTE SUTKIENE Leedu büroo juhtivpartner.
„Meil on väga hea meel ja suur au, et kliendid hindasid meie tööd nii kõrgelt. Meil on eriti hea meel tõdeda, et meile anti niivõrd kõrged hinded just nende kriteeriumite puhul, mida me peame oma büroo kultuuri nurgakivideks,“ – kommenteeris Magnus Pousette, TARK GRUNTE SUTKIENE Baltikumi juhtivpartner.

See ei ole ainus tunnustus, mis on TARK GRUNTE SUTKIENE-le viimasel ajal osaks langenud. The Lawyer, üks mõjukamaid õigusväljaandeid Euroopas, omistas TARK GRUNTE SUTKIENE-le „Baltikumi 2015. aasta advokaadibüroo“ nimetuse. Tark Grunte Sutkiene nomineeriti ka „Euroopa parima advokaadibüroo” tiitlile, olles esimene advokaadibüroo Baltikumis, kellele see nominatsioon on antud.

Alates 1991. aastast on TARK olnud nõustajaks enamikes suurematest ja olulisematest projektidest Baltikumi piirkonnas. Aastatel 2010–2014 osales büroo õigusnõustajana üle 100 suures ühinemis- ja omandamistehingus väärtusega üle 3 miljardi euro ning mitmes olulises makromajanduslikus projektis. TARK on üks kogenumaid Baltikumi advokaadibüroosid äriõiguse valdkonnas.

Uuringufirma TNS SIFO Prospera tegutseb alatest 1985. aastast ning kuulub ühte maailma suuremasse turundusteabe kontserni TNS Group Holdings Ltd.