Uudised

TARK nõustas tuuleparkide ostmist Eestis ja Leedus, tehingu maht 28 miljonit eurot

2016

TARK nõustas kontserni Lietuvos Energija (Leedu Energia) kahe Leedus ja Eestis tuuleparke omava ettevõtte – Eurakras ja Tuuleenergia – omandamisel. Kahe omandamistehingu koguväärtus oli 28 miljonit eurot ja tegemist oli Leedu riigile kuuluva energiakontserni esimese investeeringuga välismaale.

Tuuleparkide koguvõimsus on 42,3 megavatti (MW) ja nad toodavad aastas 136 000 megavatt-tundi (MWh) elektrienergiat, mis katab Klaipeda linna kodumajapidamiste aastase elektrivajaduse.
Leedu ettevõttele Eurakras kuulub kaheksa tuulikut koguvõimsusega 24 MW Jurbarkase rajoonis Geišiai ja Rotuliai II külas. Lietuvos Energija omandas 75% ettevõtte aktsiatest UAB Renagrolt ja investeerimisühingult BaltCap. Pargi jaoks tootis tuulikud Saksa ettevõte Nordex. Iga tuuliku installeeritud võimsus on 3 MW, mast on 120 m kõrge ja rootori läbimõõt on 117 m. Tuulepark on täiesti uus: ehituse valmimise tõend ja elektritootmise luba väljastati 2015. aasta detsembri lõpus.

Eesti ettevõttele Tuuleenergia kuulub kuus tuulikut koguvõimsusega 18,3 MW Eestis Mälis ja Tambas. Lietuvos Energija omandas investeerimisühingult BaltCap ja vähemusaktsionäridelt kõik ettevõtte aktsiad. Kõik kuus tuulikut tootis Saksa ettevõte Enercon. Iga tuuliku installeeritud võimsus on 3 MW, mast on 99 m kõrge ja rootori läbimõõt on 101 m. Tuulepark valmis 2015. aasta veebruaris.

Lietuvos Energija on riigile kuuluv kontsern, mis on Balti riikides üks suurimaid. Kontserni põhitegevus hõlmab elektri ja soojuse jaotamist ja tarnimist, maagaasiga kauplemist ja maagaasi jaotamist ning elektrijaamade ja elektrivõrgu ehitust ja hooldamist. Lietuvos Energija kontserni aktsionäri õigusi ja kohustusi teostab Leedu Vabariigi rahandusministeerium.
TARK osutas kogu protsessi vältel kõik vajalikud õigusteenused, osales projekti elluviimiseks vajalike tehingudokumentide koostamisel ja oli abiks tehingute üle läbirääkimiste pidamisel.